Open Chords: C Major

Guitar: Open Chords, C Major

C Major Chord

C Major Open Chord

Piano: C Major

Piano: C Major

Staff: C Major

Chord Spelling: C E G

Leave a Reply